Εκπαιδευτικοί

Ανακοινώσεις για εκπαιδευτικούς. Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Εκδηλώσεις, Επιμορφώσεις

Τοπική Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16)

97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω_ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 20220812_100750_Ε1_ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ 20220830_104859_Ε1_9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ Υ.Α. 80062_Γ7_04-08-2006

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αποτελέσματα για ΑΠΥΣΔΕ Στ.Ελλάδας & ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ 6_7109_23-11-2022_ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΥΣΔΕ 2022 90ΓΕ46ΜΤΛΗ-96Ζ 1_7110_23-11-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2022 641Τ46ΜΤΛΗ-ΤΝΧ

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΞΕ – 143616 – 2022 – Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κα

Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων μετάθεση σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΔΕΚΤ

Ενστάσεις υποβάλλονται από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022, μέσω mail ή ιδιοχείρως στην Υπηρεσία μας. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (ΓΕΝΙΚΉΣ) 2022-23 …

Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων μετάθεση σε ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΔΕΚΤ Περισσότερα »

Scroll to Top