ΠΥΣΔΕ

Ανακοινώσεις ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας. Αποφάσεις – Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στ. Ελλάδας

7792_14-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΜ3546ΜΤΛΗ-ΠΓΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αποτελέσματα για ΑΠΥΣΔΕ Στ.Ελλάδας & ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘ 6_7109_23-11-2022_ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΥΣΔΕ 2022 90ΓΕ46ΜΤΛΗ-96Ζ 1_7110_23-11-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2022 641Τ46ΜΤΛΗ-ΤΝΧ

Αποφάσεις Πρ. ΠΥΣΔΕ 21/ 15-9-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ 21 15-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 21 15-09-2022 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2022 ΠΡΑΞΗ 21 15-09-2022 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ …

Αποφάσεις Πρ. ΠΥΣΔΕ 21/ 15-9-2022 Περισσότερα »

Αποσπάσεις, Ανακλήσεις απόσπασης, Τροποποιήσεις τοποθέτησης & Διευθετήσεις ωραρίου (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 19/05-9-2022)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2022 ΠΡΑΞΗ 19 05-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ 19 05-09-2022 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19 05-08-2022

Ανάκληση απόσπασης εκπ/κου, διευθετήσεις ωραρίου εκπ/κων, ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης εκπ/κου στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Πρ.16/25-8-2022)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2022-2023 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 16 25-08-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ04.04 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ 16 …

Ανάκληση απόσπασης εκπ/κου, διευθετήσεις ωραρίου εκπ/κων, ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης εκπ/κου στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (Πρ.16/25-8-2022) Περισσότερα »

Scroll to Top