Εκπαιδευτικοί

Ανακοινώσεις για εκπαιδευτικούς. Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Εκδηλώσεις, Επιμορφώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΔΕ Βοιωτίας για το σχολ. έτος 2022-2023

61Ν046ΜΤΛΗ-51Μ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023   ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΣΧΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΦΑΣΧΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας για το σχ. έτος 2022-2023

ΩΖΧΞ46ΜΤΛΗ-54Ξ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Σ.Ε.Π της Δ.Δ.Ε Βοιωτίας σχ. έτους 2022-2023

Ψ7ΕΒ46ΜΤΛΗ-ΗΦΞ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΠ 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-υπεύθυνος-ΣΕΠ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΣΕΠ

Scroll to Top