Σχολεία

Ανακοινώσεις που αφορούν σχολεία της ΔΔΕ Βοιωτίας

Πίνακας αιτούμενων μετάθεση [ΕΕΠ-ΕΒΠ]

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.115268/Ε4/13-10-2023, η ΔΔΕ  Βοιωτίας ανακοινώνει τον πίνακα των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Υποβολή ενστάσεων …

Πίνακας αιτούμενων μετάθεση [ΕΕΠ-ΕΒΠ] Περισσότερα »

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης Υποδιευθυντή του Ε.Κ. Θήβας

Ενστάσεις επί του πίνακα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 05/ 12/ 2023. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25 30-11-2023

Διεξαγωγή Εξετάσεων ΚΠγ Περιόδου 2023Β (Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάσεων_ΚΠΓ 2023B-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΠγ ΖΕΥΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β_για site

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2023-2024: Ανακοίνωση Πινάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ: 1)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 3)ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΗ …

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2023-2024: Ανακοίνωση Πινάκων Περισσότερα »

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Γυμνασίων με Λ.Τ. Πύλης και Ασωπίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Scroll to Top