Εκπαιδευτικοί

Ανακοινώσεις για εκπαιδευτικούς. Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Εκδηλώσεις, Επιμορφώσεις

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας 2024-2025

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 08-7-2024 έως και την Τρίτη 16-7-2024 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ-2024-2025 ΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ-2024-2025

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας 2024-2025 Read More »

Πρόσκληση υποψηφίων διευθυντών που παραμένουν στον κυρωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Πρόσκληση υποψηφίων διευθυντών που παραμένουν στον κυρωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα και δεν έχουν τοποθετηθεί για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης Read More »

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/21-6-2024)

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά_ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΠΡΑΞΗ 12 21-6-2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ_ΠΡΑΞΗ 12 21-6-2024 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12 12-06-2024 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12 21-06-2024

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/21-6-2024) Read More »

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/21-6-2024)

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά_Γενικής_ΠΡΑΞΗ 12 21-6-2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ_ΠΡΑΞΗ 12 21-6-2024 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12_21-6-2024

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/21-6-2024) Read More »

Scroll to Top