Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Σχολικές Δραστηριότητες

Άρθρα σχετικά με σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Επαναπροκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Αλιάρτου στη Σύρο

ΕΠΑΝΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-1

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς στη Καβάλα.

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Καβάλα του Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς

Επαναπροκήρυξη 5ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Διστόμου στη Καστοριά

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς και του Γυμνασίου με Λ.Τ. Κυριακίου στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη 4ήμερης Θεσσαλονίκη Μουσικού Σχολείου και Κυριακίου

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Γυμνασίων με Λ.Τ. Πύλης και Ασωπίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Eπαναπροκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Λυκείου του ΓΕΛ Παραλίας Διστόμου στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΤΣΟΜΟΥ

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των ΓΕΛ Θεσπιών και ΓΕΛ Βαγίων στο ερευνητικό κέντρο CERN της Ελβετίας

ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-CERN

Scroll to Top