Μαθητές

Άρθρα για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξετάσεις, Εκδηλώσεις, Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Διεξαγωγή Εξετάσεων ΚΠγ Περιόδου 2023Β (Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΠγ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξετάσεων_ΚΠΓ 2023B-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΠγ ΖΕΥΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Β_για site

Επαναπροκήρυξη 5ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Διστόμου στη Καστοριά

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Σχολείου Λιβαδειάς και του Γυμνασίου με Λ.Τ. Κυριακίου στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη 4ήμερης Θεσσαλονίκη Μουσικού Σχολείου και Κυριακίου

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Γυμνασίων με Λ.Τ. Πύλης και Ασωπίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Eπαναπροκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Λυκείου του ΓΕΛ Παραλίας Διστόμου στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΤΣΟΜΟΥ

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των ΓΕΛ Θεσπιών και ΓΕΛ Βαγίων στο ερευνητικό κέντρο CERN της Ελβετίας

ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-CERN

Eπαναπροκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ Λυκείου Γυμνασίων με Λ.Τ. Αγ. Γεωργίου, Δαύλειας & Κυριακίου στη Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΝΑΠροκήρυξη για Τουριστικά Γραφεία – Πρόγραμμα Εκδρομής ”Θεσσαλονίκη 2023”

Scroll to Top