Εκδρομές

Άρθρα σχετικά με σχολικές εκδρομές

Προκήρυξη 2ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Αντίκυρας και του ΓΕΛ Παραλίας Διστόμου στη Λάρισα.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Επαναπροκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Κυριακίου στα Ιωάννινα.

ΠΡΟΚ.ΕΚΔΡ.ΙΩΑΝ 23

Επαναπροκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Θεσπιών στη Θεσσαλονίκη και στο ΚΕΠΕΑ Αρναίας.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΠΕΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 2

Προκηρύξεις εκπαιδευτικών εκδρομών του 2ου Γυμνασίου Θήβας στα Τρίκαλα και στο Καρπενήσι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ

Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Βαγίων στα Τρίκαλα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Scroll to Top