Εκδρομές

Άρθρα σχετικά με σχολικές εκδρομές

Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου Γυμνασίου Θήβας στην Καλαμάτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕΛ Σχηματαρίου στην Καλαμάτα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ_2024 – ΓΕΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θήβας στη Μεσσήνη

Προκήρυξη 4ημερης Εκδρομής ΕΕΕΕΚ Θήβας

Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Διστόμου στην Πάτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Προκήρυξη 4ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ασωπίας και του Γυμνασίου με Λ.Τ. Πύλης στην Καλαμάτα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Προκήρυξη 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Γυμνασίων Δαύλειας και Κυριακίου στο Ναύπλιο

1 Προκήρυξη για Τουριστικά Γραφεία – Πρόγραμμα Εκδρομής ”Ναύπλιο 2024”.

Scroll to Top