ΠΥΣΔΕ

Αποφάσεις Πρ. ΠΥΣΔΕ 21/ 15-9-2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΗ 21 15-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 21 15-09-2022 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2022 ΠΡΑΞΗ 21 15-09-2022 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ …

Αποφάσεις Πρ. ΠΥΣΔΕ 21/ 15-9-2022 Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας (για εκπαιδευτικούς)

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 05 έως Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας (για διευθυντές σχολικών μονάδων)

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 05 έως Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

Scroll to Top