ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας (για εκπαιδευτικούς)

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 05 έως Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας (για διευθυντές σχολικών μονάδων)

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 05 έως Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί …

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Περισσότερα »

Scroll to Top