πανδημία

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19

ΦΕΚ Β 4695_22_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ ΕΞΕ – 108730 – 2022 – Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π_θμιας και Δ_θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 Read More »

Scroll to Top