μεταθέσεις

Πίνακες Μοριοδότησης Αιτούντων Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΓΕΝΙΚΗΣ (ανακοινοποίηση) ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (1)

Πίνακες Μοριοδότησης Αιτούντων Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση Read More »

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΙΘΑ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024 Read More »

Αμοιβαίες Μεταθέσεις έτους 2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.  ΑΙΤΗΣΗ (4)

Αμοιβαίες Μεταθέσεις έτους 2024 Read More »

Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης σε ΠΥΣΔΕ [ΔΕ001]

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο μεταθέσεων του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και την Πράξη 21η/06-12-2023 του ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας, η ΔΔΕ  Βοιωτίας ανακοινοποιεί τον πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή ως προς την ειδικότητα ΠΕ04.01. Οι υπόλοιποι πίνακες παραμένουν χωρίς μεταβολή όπως ανακοινώθηκαν στις 21-11-2023. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ _ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [ΔΕ001]

Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων μετάθεσης σε ΠΥΣΔΕ [ΔΕ001] Read More »

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2023-2024: Ανακοίνωση Πινάκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ: 1)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2)ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 3)ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4)ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ Υποβολή ενστάσεων από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [ΔΕ001] ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΜΕΑΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [ΔΕΣΚΕ] ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ [ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ] ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ BRAILLE -ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ [ΔΕΚΤ]ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχ.έτους 2023-2024: Ανακοίνωση Πινάκων Read More »

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024 Read More »

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ειδικής αγωγής_ΠΡΑΞΗ 12 05-07-2023 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12 ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23) Read More »

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_γενικής_ΠΡΑΞΗ 12 05-07-2023 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12 05-07-2023

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23) Read More »

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΕΕΕΕΚ και Τμ. Ένταξης)

Έως και την Δευτέρα 03-07-2023 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2023_ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 6 ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ (1)

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΕΕΕΕΚ και Τμ. Ένταξης) Read More »

Scroll to Top