ΙΕΠ

Έναρξη της 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου του προγράμματος “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΠ 2023-03-03_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Γ2_ΦΑΣΗ_9ΥΕΝΟΞΛΔ-ΘΣΦ-1

Scroll to Top