Έναρξη δράσης “Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”- Υποβολή Αιτήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΙΘ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΑΕ ΦΕΚ