Εκπαιδευτικοί

Ανακοινώσεις για εκπαιδευτικούς. Μόνιμοι, Αναπληρωτές, Εκδηλώσεις, Επιμορφώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19). ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986

Scroll to Top