2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Προγράμματος Συνεντεύξεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ανακοινοποιείται εκ νέου το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων  υποψηφίων διευθυντών Σχ.μονάδων και Ε.Κ.  με τροποποίηση ως προς τους υποψηφίους της Τετάρτης 15 & της Τρίτης 21 Μαρτίου 2023.

2η ανακοινοποίηση_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων διευθυντών

Scroll to Top