Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2022

Έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΙΘ

Scroll to Top