Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 13/21-6-22)

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, ώρα 14.30.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ praksi pysde 13 21-06-2022

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 9 03-05-2022

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 13 21-06-2022

Scroll to Top