Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ειδικής αγωγής_ΠΡΑΞΗ 12 05-07-2023

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ

Scroll to Top