Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 13/21-6-22)

Ενστάσεις επί των τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, ώρα 14.30.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΗ 13 21-06-2022

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ 2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 13 21-06-2022

Scroll to Top