Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση και μετάθεση σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/05-7-23)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_γενικής_ΠΡΑΞΗ 12 05-07-2023

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12 05-07-2023

Scroll to Top