Τοπική Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16)

97Ο446ΜΤΛΗ-Π0Ω_ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

20220812_100750_Ε1_ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ

20220830_104859_Ε1_9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ

Υ.Α. 80062_Γ7_04-08-2006

Scroll to Top