Τηλεργασία στη Δ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας σε εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 λειτουργεί υπό καθεστώς τηλεργασίας σε ποσοστό 50% του δυναμικού της.

Για τυχόν αιτήματα και απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε, πέραν του τηλεφώνου, στο κεντρικό e-mail καθώς και στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Μένουμε ασφαλείς.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Λάμπρος Ι. Κούτσικος

Scroll to Top