Τελικοί Πίνακες Μορίων Μετάθεσης 2020-2021

Μετά το τέλος των ενστάσεων παρατίθενται οι τελικοί πίνακες

  • Από περιοχή σε περιοχή πατήστε εδώ
  • Από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ πατήστε εδώ
  • Σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό πατήστε εδώ

Scroll to Top