Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15

Scroll to Top