Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/3/2021 έως 26/3/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Scroll to Top