Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για απόσπαση ή διάθεση στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Βοιωτίας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γραφείο Δ.Ε. Βοιωτίας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Scroll to Top