Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το Σχολικό Έτος 2021-2022 και από το Ημερολογιακό Έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59

6Ω9746ΜΤΛΗ-ΧΜΖ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΓΙΑ_ΣΧ_ΕΤΟΣ_2021-2022

Scroll to Top