Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen και Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2022-2023

99ΙΕ46ΜΤΛΗ-ΜΞΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ BERGEN_ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1