Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

4384_24-07-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ 9ΘΨ446ΜΤΛΗ-5ΚΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ (1)

Scroll to Top