Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους του Πρόεδρου, του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Εύβοιας»

301_18-01-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β.ΘΜΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 9ΗΕΑ46ΜΤΛΗ-Ο7Κ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (8)

Scroll to Top