Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Βοιωτίας

7760_13-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β.ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6ΚΣΚ46ΜΤΛΗ-ΚΒΖ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Scroll to Top