Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Βοιωτίας

7509_06-12-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β.ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6ΨΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΟΜ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6)

Scroll to Top