Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας για το σχ. έτος 2022-2023

ΩΖΧΞ46ΜΤΛΗ-54Ξ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Scroll to Top