Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Σ.Ε.Π της Δ.Δ.Ε Βοιωτίας σχ. έτους 2022-2023

Ψ7ΕΒ46ΜΤΛΗ-ΗΦΞ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΠ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-υπεύθυνος-ΣΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΣΕΠ

Scroll to Top