Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προσωρινού Αναπληρωτή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΔΕ Βοιωτίας για το σχολ. έτος 2022-2023

61Ν046ΜΤΛΗ-51Μ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΣΧΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΦΑΣΧΑ

Scroll to Top