Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-3-2021 έως και 28-3-2021 και ώρα 23:59.

9ΩΨΨ46ΜΤΛΗ-Δ28_Προσκληση_Ευρωπαϊκών_Σχολείων

Scroll to Top