Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Αντίκυρας στη Πάτρα.

διαβίβαση επαναπροκήρυξης εκδρομής

Scroll to Top