Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας (για εκπαιδευτικούς)

Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 05 έως Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Scroll to Top