Πρόσκληση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Πρόσκληση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες & σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης
ΑΙΤΗΣΗ__ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για απόσπαση
3950_Ίδρυση ΣΔΕΥ Στ. Ελλάδας ανακοιν με ΑΔΑ

Scroll to Top