Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής

Από την Παρασκευή 03–06–2022 έως και την Κυριακή 12-06-2022 και ώρα 23:59, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 11 01-06-2022

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ μοριοδοτησης ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 01042022

Scroll to Top