Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 25-02-2021 έως και Δευτέρα 01-03-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21

Scroll to Top