Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. & Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Βοιωτίας

9ΣΧ846ΝΚΠΔ-ΖΗΟ_ΑΝΑΚΟΙΝ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2023

Αίτηση υποψηφιότητας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (1)

Scroll to Top