Προκήρυξη-πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων διευθυντών σχ. μονάδων και Ε.Κ. ΔΔΕ Βοιωτίας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και τη βέλτιστη διαχείριση του όγκου των εργασιών της Υπηρεσίας μας παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να δώσουν προτεραιότητα στην αναζήτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και εγγράφων υποβάλλοντας άμεσα σχετικές αιτήσεις στο e-mail: mail@dide.voi.sch.gr

ΨΑΙΥ46ΜΤΛΗ-ΔΩΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ_ΝΤΩΝ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Υ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ν. 4823_2021

4997-2022_άρθρο 78

Scroll to Top