Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Γυμνασίων με Λ.Τ. Πύλης και Ασωπίας στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Scroll to Top