Πλατφόρμα Ι.Ε.Π. για την Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ παρέχει  υλικό που περιλαμβάνει οδηγίες, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και το νομικό πλαίσιο αναφορικά με την αξιολόγηση σχολικών μονάδων :

http://iep.edu.gr/el/axiologisi-eisagogi

Scroll to Top