Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Αύριο Τρίτη, 08/06/21, θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή συνάντηση παρουσίασης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η συνάντηση θα
αρχίσει στις 10.00 και ο σύνδεσμος επικοινωνίας είναι ο παρακάτω:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/sokatopodi

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ