Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ εξεταστικής περιόδου 2023Α (Μαΐου)

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες της εξεταστικής περιόδου  2023Α (Μαΐου) στα επίπεδα Α, Β, Γ και στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική , Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τα γραφεία της ΔΔΕ Βοιωτίας (Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39, 5ος όροφος, Γραφείο 5.12)  καθημερινά από  Πέμπτη 11/ 01/ 2024, 08.30-14.30, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στα τηλέφωνα 2261350379 & 2261350367.

Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Scroll to Top