Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ Εξεταστικής Περιόδου 2021Β (Δεκεμβρίου)

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες της εξεταστικής περιόδου  2021Β (Δεκεμβρίου) στα επίπεδα Β, Γ και τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική , Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τα γραφεία της ΔΔΕ Βοιωτίας (Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39. 5ος όροφος) καθημερινά από την Παρασκευή  03/ 06/ 2022,  08.30-14.30, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στα τηλέφωνα 2261350379 & 2261350367.

Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Scroll to Top