Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σχ. έτους 2021-22

Πίνακες μορίων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-22 από περιοχή σε περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ 

Περίοδος ενστάσεων από 13/12/2021 έως 17/12/2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2021-22

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Scroll to Top